۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

عنوان: اولین سمپوزیوم سلول درمانی: کاربردها و چالش ها 

 

زمان برگزاری: 9 اسفند ماه 1397

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( تالار شفا )