۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

عنوان: کارگاه جوانسازی پوست با استفاده از فیبروبلاست های اتولوگ

 

زمان برگزاری:8 اسفند ماه 1397

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (بیمارستان شفا )